De tarieven voor verkeersboetes gaan in 2020 opnieuw omhoog.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/23/tk-besluit-jaarlijkse-indexering-verkeersboetes-2020

De tarieven van verkeersboetes stijgen ten opzichte van 2019 gemiddeld met 2.7% aldus de overheid. Dit blijkt uit het ‘Besluit jaarlijkse indexering verkeersboetes 2020’. Ferdinand Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheid: “Dit percentage is gebaseerd op de wijziging van de consumentenprijsindex in de periode van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2020.”

Boetes voor de overschrijding van de maximumsnelheid gaan met 1 tot 10 euro omhoog. Andere boetes die onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) vallen stijgen tot maximaal 10 euro.

Een enorme meevaller is dat de administratiekosten in 2020 gelijk blijven aan 2019. De administratiekosten op een verkeersboete zijn 9 euro per boete. Deze 9 euro administratiekosten zijn opgebouwd uit 5,52 euro voor personeelskosten, 2,53 euro voor apparaatskosten, 0,59 euro voor gerechtskosten en 0,36 euro voor rente en afschrijving.

Voor een overzicht van de boetes en kosten zie deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/23/tk-besluit-jaarlijkse-indexering-verkeersboetes-2020