Veel voorkomende parkeerboetes waartegen u bezwaar kunt aantekenen.

In Nederland bestaan twee verschillende soorten parkeerboetes:

1. Een parkeerboete (naheffingsaanslag) van de gemeente. Deze naheffingsaanslag wordt opgelegd indien er niet- of te weinig parkeergeld betaald wordt.

2. Een parkeerboete van het CJIB met een M in de rechterbovenhoek. Deze parkeerboete wordt opgelegd indien u ergens geparkeerd staat waar dat niet is toegestaan.

Veel voorkomende parkeerboetes

Parkeergeld betalen voor een verkeerd kenteken

In de praktijk gebeurd het regelmatig dat het kenteken onjuist of onvolledig wordt ingevuld op de parkeerapp of op het parkeerkaartje. In een zaak uit 2016 heeft de Hoge raad bepaald dat hiervoor niet beboet kan worden. Echter heeft u uiteraard wel bewijs nodig dat u ook daadwerkelijk betaald heeft voor het ‘onjuiste kenteken’. Een screenshot van de parkeerapp of het parkeerkaartje is voldoende bewijs.

Laden en lossen of mensen laten in- of uitstappen

Van laden en lossen bij verhuizen, een pakje bezorgen, of boodschappen inladen is volgens de rechtspraak alleen sprake indien de persoon voortdurend iets ‘van enige omvang, of enig gewicht’ aan het tillen is. Alleen een briefje achter de ruit doen is niet voldoende.

Laden en lossen en mensen laten in- of uitstappen wordt in beginsel niet aangemerkt als parkeren. Dit betekent dat u ook geen boete kunt krijgen voor het parkeren op een parkeerplaats die niet voor u bestemd is of op een plek waar u niet mag parkeren gedurende het laden en lossen of mensen laten in- of uitstappen. Ook hoeft u in bovenstaand geval geen parkeergeld te betalen

Parkeren in de berm bij een parkeerverbod

Indien u een boete heeft ontvangen voor parkeren of stilstaan in de berm waar dit verboden is terwijl u naast de weg in de berm stond is deze onterecht. In de rechtspraak is bepaald dat de berm geen onderdeel van de rijbaan vormt. De verboden die op de weg zijn opgelegd zijn bij het parkeren in de berm niet van toepassing.

Wanneer u parkeert bij een parkeerverbod is dit parkeerverbod (mits geen zone variant) alleen geldig voor de kant van de rijbaan waar het bord is geplaatst. Ditzelfde geldt ook bij een verbod om stil te staan.

Parkeren op een plek voor een elektrische auto zonder deze op te laden

Parkeren op een plek speciaal voor een elektrisch voertuig is alleen toegestaan met een hybride of elektrische voertuig. Deze parkeerplekken kunnen aangeduid met een van onderstaande drie borden.

Het komt in de praktijk helaas voor dat de eigenaar van een hybride of elektrisch voertuig bij een parkeerplek met bord drie onterecht beboet wordt omdat de elektrische laadstekker niet in de auto zit. Bij bord 1 en bord 2 dient de stekker altijd in het voertuig te zitten anders is er sprake van ‘het gebruiken van een parkeerplaats met een ander doel dan de aangewezen wijze’. Is dit het geval dan kan Automotive Tax snel en kosteloos bezwaar voor u maken.