Bezwaar maken tegen uw eigen BPM aangifte.

Ook wanneer u geen vooraankondiging naheffing BPM of naheffingsaanslag hebt ontvangen kunt u bezwaar maken tegen de eigen voldoening op aangifte BPM. De bezwaartermijn is in dit geval 6 weken na betaling van het BPM bedrag. Er kunnen verscheidene redenen zijn om achteraf bezwaar tegen uw eigen BPM aangifte te maken:

– U bent van mening dat u achteraf teveel BPM heeft betaald door een fout in uw eigen aangifte.
– Door toepassing van de WLTP is na omrekening de co2-opgaaf hoger (dus ook het BPM bedrag) dan op exact dezelfde auto die NEDC getest is.

Indien u het achteraf niet eens bent met uw eigen aangifte is de bezwaartermijn uiterlijk 6 weken na betaling van het BPM bedrag. Om uw dossier te kunnen behandelen en vakkundig te beoordelen dient Automotive Tax B.V. uiterlijk binnen vier weken uw complete dossier per post te hebben ontvangen.

    Zonder onderstaande bijlagen kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen en is bezwaar onmogelijk.
    Heeft u (één van) deze niet ontvangen? Bel dan de Belastingtelefoon Auto: 0800- 0749