Veel voorkomende verkeerboetes waartegen u bezwaar kunt aantekenen.

Een verkeersboete wordt ook wel een Mulderboete genoemd. Een Mulderboete is herkenbaar aan de M in de rechterbovenhoek en is afkomstig van het CJIB. Het zijn de meest voorkomende boetes zoals te hard rijden, door roodlicht rijden en per ongeluk parkeren op een gehandicapten parkeerplaats. Tegen een Strafbeschikking (O) of een Transactievoorstel met een (T) in de rechterbovenhoek kan Automotive Tax helaas geen bezwaar indienen.

1. Snelheidsboete

Algemeen

Een snelheidsboete tot 30 km/u ontvangt u van het CJIB. U bent dan geflitst of beboet door de politie. Indien de flitspaal een verkeerde meting heeft gedaan kan de boete onterecht zijn. Vraag daarom altijd eerst de flitsfoto op bij het CJIB. Indien de boete onterecht is kunt u gratis bezwaar indienen via deze website van Automotive Tax B.V.

*Lees altijd eerst onderstaande handleiding voordat u bezwaar wilt indienen.*

Ben ik terecht beboet voor een snelheidsovertreding?

Als u een flitsboete voor snelheid ontvangt van het CJIB bekijk dan altijd eerst de flitsfoto. De flitsfoto kunt u downloaden in het digitaal loket van het CJIB. Is er geen flitsfoto beschikbaar, dan is de boete hoogstwaarschijnlijk opgelegd door de politie.

Handleiding gegevens flitsfoto:
Onderaan de flitsfoto staan een aantal gegevens, zoals de tijd en locatie, het kenteken van het voertuig dat is geflitst, de snelheid van het voertuig en de rijstrook. Rijstroken worden van links naar rechts geteld. RD betekent de rijstrook Recht Door. RD1 is dus de linker rijstrook voor rechtdoor, RD2 is de rechter rijstrook voor rechtdoor. Klopt het kenteken, het voertuig en de rijstrook, dan heeft u waarschijnlijk te hard gereden.

Is dit het geval, dan kunt u nog controleren of de flitspaal wel de juiste metingen heeft gedaan. De flitspaal moet hiervoor ‘geijkt’ zijn. Dit houdt in dat de flitspaal ieder jaar gecontroleerd moet worden of deze correcte metingen doet. De rapporten hiervan worden op de website van het CJIB gepubliceerd. Aan de hand van de locatie op de flitsfoto kunt u naar de juiste flitspaal navigeren. U kunt ook op het HHM nummer zoeken. Het HHM nummer (fotofilmnummer) is zichtbaar in het digitaal loket van het CJIB, onder het kopje: ‘Opsporingsinstantie’. Indien de flitspaal niet geijkt is kunt u eenvoudig en snel bezwaar indienen.

Verhoogd boetebedrag bij wegwerkzaamheden en in 30 km/h zones

Dit zorgt vaak voor verwarring maar indien u te hard rijdt in de buurt van wegwerkzaamheden of in een 30 km/h zone, dan is de boete tot wel 30% hoger dan bij een normale snelheidsovertreding.

2. Door rood licht rijden

Algemeen

Een boete voor door rood rijden van 240 euro kan in sommige gevallen onterecht zijn: als u nog bent gestopt na de stopstreep bijvoorbeeld, of als de flitspaal een fout heeft gemaakt. Op deze pagina staat meer informatie over hoe de boete wordt vastgesteld, wanneer de boete terecht is en hoe u een flitsfoto kunt opvragen bij het CJIB. Indien de boete onterecht is kunt u gratis bezwaar indienen via deze website van Automotive Tax B.V.

Ben ik terecht beboet voor een snelheidsovertreding?

Een boete voor door rood rijden van 240 euro kan onterecht worden opgelegd indien er net na de stopstreep wordt gestopt. De flitspaal ziet namelijk geen onderscheid tussen stoppen na de stopstreep en door rood rijden. De boete voor stoppen na de stopstreep is slechts 100 euro, in plaats van 240 euro (feitcode R620). Is dit het geval? Dien dan snel en kosteloos bezwaar in.

Een boete kan ook onterecht zijn indien de flitspaal een fout maakt door de verkeerde rijstrook aan te geven. Bijvoorbeeld: Een bestuurder slaat linksaf bij groen licht, maar krijgt toch een boete thuisgestuurd. Op de foto die u heeft opgevraagd staat als rijstrook ‘1 RD’, wat betekent de linker rijstrook voor rechtdoor. De bestuurder sloeg alleen linksaf. De flitspaal heeft dus een fout gemaakt. Is dit het geval? Dien dan snel en kosteloos bezwaar in.

Een boete voor door rood licht rijden is tevens onterecht indien een bestuurder naar rechts wil afslaan, maar er staat een auto met pech stil voor het stoplicht op de rechterrijbaan. De bestuurder rijdt vervolgens om de auto heen over de rijbaan voor rechtdoor en slaat rechtsaf terwijl het stoplicht naar rechts op groen staat en het stoplicht voor rechtdoor op rood. De flitspaal registreert dit stukje over de rijbaan voor rechtdoor als door rood rijden. Is dit het geval? Dien dan snel en kosteloos bezwaar in.

3. Bellen achter het stuur

Algemeen

Als een bestuurder tijdens het rijden een telefoon aanraakt kunt deze voor 240,- euro beboet worden. Maar als een bestuurder bijvoorbeeld stilstaat voor een stoplicht en een telefoon aanraakt kan de boete onterecht zijn. Op deze pagina staat meer informatie over hoe de boete voor bellen in de auto wordt vastgesteld, en of dit terecht is. Indien de boete onterecht is kunt u gratis bezwaar indienen via deze website van Automotive Tax B.V.

Wanneer is een boete voor bellen terecht?

Het maakt de politie niet uit of u wel of niet aan het bellen bent of alleen de telefoon in uw hand heeft. Alleen het aanraken van de telefoon is al strafbaar. Ook indien de telefoon middels een elastiek aan de pols is verbonden is sprake van aanraken.

Wanneer is een boete voor bellen onterecht?

Stilstaan
De bestuurder mag wel bellen of de telefoon vasthouden als het voertuig stilstaat. Bijvoorbeeld als het voertuig stilstaat voor een verkeerslicht, geheel stilstaat in een file, voor een brug of op een parkeerplaats. Het is ook toegestaan om te bellen in een auto die stilstaat op een plek naast de weg waar stilstaan is toegestaan.

Telefoon in de telefoonhouder
De telefoon mag tijdens het rijden wel aangeraakt worden indien deze in een telefoonhouder is bevestigd. In een zaak uit 2018 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden dit besloten. Bron: rechtspraak.nl

Telefoon op de fiets en als rijinstructeur
Tot 1 juli 2019 mag u tijdens het rijden op de fiets een telefoon vasthouden, dus ook muziek luisteren of bellen. Vanaf 1 juli is het voor trambestuurders en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen zonder motor ook strafbaar om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. De hoogte van de boetes zijn nog niet bekend gemaakt.

Een rijinstructeur mag tijdens het lesgeven de telefoon gewoon vasthouden, terwijl hij of zij in de bijrijdersstoel zit. Ook wanneer de lesauto in beweging is.

4. Dubbele boete

Algemeen

Soms komt het voor dat iemand twee boetes krijgt voor hetzelfde feit. Dit is in strijd met het ‘ne bis in idem-beginsel’ ofwel het “het verbod op dubbele bestraffing’’. Iemand mag niet tweemaal bestraft worden voor hetzelfde feit. In geval van het krijgen van een dubbele boete is een van de boetes vernietigbaar. Op deze pagina staat meer informatie over dubbele boetes, en wanneer ze onterecht zijn. Is een van de boetes onterecht dan kunt u gratis bezwaar indienen via deze website van Automotive Tax B.V.

Twee keer beboet voor hetzelfde

U mag niet tweemaal bestraft worden voor hetzelfde feit en in geval van het krijgen van een dubbele boete is een van de boetes vernietigbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u een dubbele boete krijgt voor door rood licht rijden en u slechts een keer door rood licht bent gereden.

Voortgezette handeling

In geval binnen een hele korte termijn meer dan een verkeersregel overtreden wordt kan dit gezien worden als één verkeersovertreding ofwel een voorgezette handeling. In zo’n geval dient u slechts een boete te betalen. Dat is helaas wel altijd de hoogste boete.

Bij een voortgezette handeling worden in één manoeuvre meerdere verkeersregels overtreden. De overtredingen moeten in zodanig verband met elkaar staan dat deze moeten worden beschouwd als een handeling. Van een voortgezette handeling is bijvoorbeeld sprake als een automobilist net voor een zebrapad rechts inhaalt en vervolgens een bekeuring ontvangt voor rechts inhalen en één bekeuring voor het inhalen vlak voor een zebrapad. In zo’n situatie mag slechts één bekeuring blijven staan. Er is echter geen sprake van een voortgezette handeling indien een automobilist een auto rechts inhaalt en vervolgens weer op de linkerbaan gaat rijden en twee minuten later nog een keer rechts inhaalt.

Dubbele parkeerboete

Een automobilist mag slechts één keer per dag (00:00u-23:59u) beboet worden voor fout parkeren of parkeren zonder parkeergeld als de auto op een plek blijft staan met hetzelfde parkeertarief. Indien de automobilist meer dan één keer beboet wordt voor dezelfde gedraging is sprake van een strijd met het ne bis in idem beginsel. In dit geval kan Automotive Tax kosteloos bezwaar voor u maken.