Bezwaar maken tegen een onterechte parkeerboete.

Automotive Tax B.V. behandelt ook parkeerboetes van de gemeente. Dit zijn boetes die door de gemeente zijn opgelegd voor het niet- of te weinig betalen van parkeergeld. Dit heet een naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Bezwaar maken:

    Zet uw handtekening voor het machtigingsformulier *:

    Voeg een scan toe van uw boete: *